top of page

Estea i strategiskt JV med S. Property Groups dotterbolag Samfastigheter

World in Property

24 juni 2021

Estea och Samfastigheter i Norden inleder via ett gemensamt bolag ett samarbete med avsikten att bygga en portfölj med samhällsfastigheter.

Det är Estea och Samfastigheters avsikt att Bolaget ska ha en expansiv strategi med fokus på LSS-fastigheter med målet att uppnå en stor och effektiv förvaltningsvolym med hög digitaliseringsgrad.


– Samfastigheter har med sin stora förståelse för hyresgästernas verksamhet och behov samt digitala arbetssätt byggt upp en framgångsrik etableringsprocess. Vår målsättning är att tillsammans med Samfastigheter skapa ett tillväxtorienterat bolag i syfte att skapa skalfördelar genom en effektiv förvaltningsvolym, säger Carl Beck-Friis, Head of Transactions på Estea AB.


Bolaget kommer huvudsakligen att förvärva nyproducerade och därmed moderna och ändamålsenliga fastigheter, samt ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i såväl förvärvs- som förvaltningsprocessen.


bottom of page